Българският начин – как да напълним бюджета

Знам, че сме в криза. Много лоша криза. Няма пари.

Не че откакто се помня не сме в криза. Много лоша.  Откакто се помня пари няма. Има има, ама малко. Не стигат.

Правителството, както вече знаем, сериозно се е завзело да понапълни бюджета. Днес научих за поредния ход с цел придобиване на бели бюджетни пари за черни кризисни дни. Освен ако не е партенка, разбира се.

Двама души почти едновременно ми казаха, че са получили следния имейл:

Във връзка с нови изисквания на инспекция по труда в срок до 30.06.2010г. е необходимо всеки работодател, който има наети работници да изкара курс за инструктаж на работници и служители. В противен случай от 01.07.2010г. инспектори от инспекция по труда ще налагат санкции в размер от 10000 до 15 000лв.Такъв курс ще се провежда в учебен център … на 26.05.2010г. и цената е 100.00лв. Моля потвърдете участието си до 22.05.2010г. на тел…

Вижда се, че правителството е решило още малко да поизтръска работодателите. При действащи около 100 000 юридически лица в страната, по 100 лева от всеки работодател, приблизителната сума се очертава около 100 000 000 лева. Не лоша сума, изкарана за един следобед, откъдето и да го погледнеш.

В имейлите не е указано за какъв точно инструкнаж става дума. В тая връзка бих могъл да дам няколко ценни съвета на правителството, за изкара много повече от 100 лева на калпак.

Работодателите могат да бъдат задължени да изкарат различен курс за всяка отделна категория инскруктаж. Инструктажи – бол. Кеф ти инструктаж за пожарна безопасност, кеф ти за оказване на първа помощ, кеф ти за правилно пресичане на кръстовища, кеф ти за разпознаване на продуктите с ГМО, кеф ти опазване на биоразнообразието, кеф ти за действие при аварии и природни бедствия. За всичко – отделни инструктажи. Така, 2-3 пъти месечно. За една годила хайле пара ще капне, хич де не е няколко милиарда ще се сберат.

Прочее, в инструктажите няма нищо лошо. Аз обаче никога не забравям къде живея. Спомням си инструктажа по оказване на първа помощ по време нашофоьорския курс. Някакъв льохман дойде и в рамките на около 2 часа ни показа как да правим дишане уста в уста, сърдечен масаж, слагане шина на счупен крайник и още поне 3-4 неща, за които нямам спомен. Първо – не ни беше обяснено при кои точно травми какво трябва да се прави и в какво в никакъв случай не трябва да се прилага. Например кога може да се мести пострадалия и кога – не. Кой метод кога да се прилага. Като се вземе предвид, че тоя инструктаж го гледах и слушах преди доста години, резултата е, че днес не знам теоретично нищо по въпроса, да не говорим за практически умения. Обаче сумата за инструктажа я платих.

Същото ще стане в настоящия случай. Ще дойдат едни хора, ще разтегнат никому ненужни локуми и ще приберат едни пари. Толкоз.

Но човек се радва и на малкото. Надеждата ми е, че със събраните пари поне няма да изпратят няколко хиляди избрани пенсионери на почивка в избрани хотели, както направиха прежните руководители на страната.