Ленин и азбуката

Събрахме се бригадата да отпразнуваме 24 май. Поканихме и руснаците да пийнем и да хапнем. Един руснак строителен инженер дойде с жена си, която беше офицер от милицията.

Пихме по една водка, замезихме. Някой от руснаците попита по какъв повод сме се събрали. Обсяснихме им, че празнуваме 24 май – денят на славянската писменост. Разказахме им за глалолицата и кирилицата, за Кирил и Методи, за Климент Охридски… Тогава госпожата-милиционер се изстъпи, че като ревна – никакви Кирил и Методи – нашата азбука я е създал Ленин…

Тази случка се е случила на 24 май 1995 година. Разказа ми я човек, който по онова време е бил в строителна бригада в град Тюмен, Русия.

За щастие днес, 15 години по-късно, ако не всички, то поне повечето руснаци вече знаят кой е създал азбуката на която пишат. От известно време денят 24 май вече се празнува като ден на писмеността, културата и азбуката и в Русия.

Макар че и до днес Кирил и Методий са представяни в Русия като “византийци”. В много от руските медии в статиите им от вчерашния ден по повод празника, България изобщо не е спомената или е спомената мимоходом. Например в статията по повод 24 май на руската електронна медия Вести.ру името на България е споменато в следния контекст:

В X веке братья Кирилл и Мефодий отправились проповедовать среди славян Евангелие. Они прошли всю Болгарию, дошли до Моравии (это на территории современной Чехии). Они шли и учили славян верить в Бога, потому что не было у них тогда своего Евангелия, а читать Святое Благовествование по-гречески не многие умели. Византийские братья придумали для них новую азбуку, и уже через их письмо, через их проповедь нисходил Святой Дух на крещаемых.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=362582&cid=7

Превод

През X век братята Кирил и Методи се отправили да проповядват сред славяните Евангелието. Те пресекли цяла България, стигнали до Моравия (на територията на съвременна Чехия). Те пътували и учили славяните да вярват в Бог, защото тогава славяните нямали свое Евангелие, а да четат Светото Благовещение на гръцки можели малцина. Византийските братя измислили за тях нова азбука така чрез новата писменост, чрез тяхната проповед, Светия Дух се спускал върху кръщаваните.

Но какво да се прави – изглежда ще се наложи да се задоволим с факта, че днес вече мнозинството от нашите руски събратя поне не смятат Ленин за създател на руската писменост. И действително – Пушкин, Достоевски и Лермонтов биха звучали странно, ако пишеха на латиница.