Данъци върху имотите в България

Имотни данъци 2014 в България
Имотни данъци 2014 в България
Актуална информация за данъците и таксите, които заплащат собствениците на имоти, наследниците на имоти и купувачите на имоти в България.

Всички собственици на недвижими имоти в България, а именно – къщи, апартаменти, бизнес сгради и помещения от типа на офиси, хотели, магазини, индустриални халета и др., са длъжни да плащат данък върху имота (данък сгради) и такса за извозване на отпадъците. Тук трябва да се направи едно важно уточнение – собствениците на селскостопанска земя в България са освободени от плащане на данък върху земята.

Сумата на данъка върху недвижимите имоти, която трябва да плащат собствениците на имоти в България, е в размер от 0,01 процент до 0,45 процента от данъчната оценка на имота. Всяка община в България самостоятелно определя точния размер на данъка, като той трябва да се намира в очертаните от закона рамки, както са посочени по-горе.

Собствениците на имоти могат да платят данъка на две равни вноски. Първата вноска се прави в периода от 1 март до 30 юни, а втората вноска – от 30 юни до 30 октомври. Ако собственика на имота плати данъка му в периода от 1 март до 30 април, той може да ползва отстъпка в размер на 5 процента от сумата.

Ако даден жилищен имот се явява основно жилище на собственика, тогава данъка за него се заплаща в размер на 50 процента.

Освен данъка върху имота, собствениците на имоти плащат и такса за извозване на отпадъци (т.нар. такса смет). Всяка община самостоятелно определя размера на тази такса. В повечето населени места в България таксата за отпадъците е в размер от 0,05 до 0,2 процента от данъчната оценка на имота.

В някои от случаите когато се дарява имот или се получава имот по наследство, също се дължат данъци. В България т.нар. наследници от първи ред, т.е. децата, съпрузите и родителите, не дължат данък наследство и данък дарение. Останалите наследници дължат данък наследство, но само ако данъчната оценка на имота превишава 250 хиляди лева. В този случай наследниците заплащат в зависимост от стойността на имота от 0,4 до 0,8 процента ако са братя и сестри на наследодателя или от 3,3 до 6,6 процента за всички останали наследници, като процентите се изчисляват върху сумата, надвишаваща 250 000 лева.

Когато се дарява наследство, надарените братя и сестри на дарителя заплащат данък в разрер на 0,4-0,8 процента от данъчната оценка на имота, а всички останали надарени лица заплащат 3,3-6,6 процента от данъчната оценка на имота.

При покупка на имот също се дължат данъци и такси, а именно – общински данък върху покупката на имот, който се определя самостоятелно от всяка община в България, но трябва да бъде в рамките от 0,1 до 3 процента от данъчната оценка на имота. Освен този данък се заплаща още такса за вписване в имотния регистър и такса за нотариуса, която е определена в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

По материали от сайта Имоти Бургас на агенция за имоти Съни БГ.