Как да сложим ламинат на пода

Ламиниран паркет
Ламиниран паркет

Ламинираният паркет е отлична алтернатива на дървения паркет – ламинираните плоскости са отличен топло и шумоизолатор, красиви са на външен вид, а освен това са и доста евтини. Всички тези качества правят подовите покрития от ламинирани плоскости изключително изгоден заместител на паркетите и дюшеметата.

Ламинираните плоскости биват много видове – различните ламинирани плочи се изработват от различно количество слоеве, като минимума е 3 слоя, но се произвеждат ламинирани плочи от 4, 5 и повече слоеве. Препоръчително е за подови покрития да се използват по възможност по-дебели ламинирани плоскости, защото когато се слага ламинат върху стар дъсчен под, крайните плоскости, които са най-близо до стената на помещението, могат спокойно да бъдат заковани с пирони за дъсчения под. Необходимо е да се подберат дебели плоскости, за да не се напукат при коването.

При монтирането на ламинирания паркет, обикновено ламинираните плочи се поставят паралелно на най-дългата стена в помещението. Последната плоча във всяка редица, ако е прекалено дълга, просто се отрязва. Ламинираните плочи имат специални “закопчалки” или втулки и жлебове, които при монтажа влизат една в друга, като по този начин захващат отделните плоскости една за друга. В някои случаи при снаждането на ламинираните плоскости една за друга се използват специални лепила, а в някои случаи плочите се свързват чисто механично, без необходимост от лепило.

Повърхностния слой на ламинираните панели обикновено е специално обработен и е добре и херметически защитен. Но все пак, когато става дума за подови покрития е възможно да се наложи допълнителна обработка, доколкото подовете, в сравнение със стенните панели, понасят много по-голямо натоварване и замърсяване.

При монтажа на ламинирания паркет върху стар дъсчен под, гвоздеите, с които се коват първите, най-близки до стената панели, трябва да са разположени откъм страната на стената, на около 1,5-2 сантиметра от ръба на панела. Гвоздените се коват по дължината на панела през 30-40 сантиметра. По този начин първия ред – най-близо до стената – е монтиран и здраво захванат за пода. Обикновено от другата страна на панелите – от противоположната на стената страна – има издадени тънки елементи, които трябва да влязат в улеите на ламинираните плочи от втория ред. Издатъците на плочите от първия ред се мажат с лепило и след това се вкарват в улеите на плочите от втория ред. Не забравяйте да оберете лепилото, което избива по ръбовете на плочите. Накрая, след като ламинирания паркет е разположен, краищата на плочите се прикриват с цокли по дължината на стените.

Не забравяйте, че ламинираните панели на паркета не бива да опират плътно в стените на стаята. Необходимо е да се остави луфт от около един-два сантиметра, защото ако темперературата в помещението се повиши, например през лятото, плочите ще се разширят и ако опират плътно до стените, ще започнат да се измятат.

Не трябва да се забравя също, че е необходима подготовка за монтирането на ламинирания паркет, ако той няма да се поставя върху стар дъсчен под. Ако ламината се поставя върху бетонен под, тогава пода трябва да се подравни и преди монтажа на панелите да се постави основа, върху която се разполагат ламинираните плочи.

Ламинирания под има редица преимущества пред дървения под – например шумоизолацията с ламинирани панели е много по-добра от тази при дървените дъски. Топлоизолацията на помещението също се подобрява, което пък води до намаляне на разходите за отопление.