Отново идат избори или "Posle ebenje nema kaenje!"

Отново идат избори (за президент през есента на 2016 г) и отново е актуален македонския изборен клип: